Powrót do strony głównej

Regulamin serwisu WebIT24.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego WebIT24.pl dla użytkowników indywidualnych (dalej zwanych “Użytkownikami”) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Operatorem serwisu WebIT24.pl jest podmiot gospodarczy Trustnet.pl, ul. Partyzantów 1/3 42-200 Częstochowa, zwany dalej “Administratorem”.
  3. Serwis internetowy WebIT24.pl służy do prezentacji oferty związanej z usługą pozycjonowania wybranych fraz kluczowych w wyszukiwarkach. W ramach działalności Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu struktury teleinformatycznej celem przetwarzania danych o użytkownikach indywidualnych zainteresowanych kontaktem ws. usługi pozycjonowania.
  4. Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
 2. Dostęp do portalu bez rejestracji
  1. Możliwe jest korzystanie z funkcjonalności portalu bez rejestracji w serwisie.
  2. Korzystanie z portalu
   1. Korzystanie nie może być wykorzystywane do działalności marketingowej.
   2. W ramach Serwisu Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnieniu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych o hostingach.
   3. Korzystanie z serwisu wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi języka JavaScript, plików cookies i wyskakujących okienek pop-up.
  3. Odpowiedzialność
   1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeśli oferta znajdująca na stronie jest niektualna albo zawiera błędy.
   2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się zachęcanie i ułatwianie metod łamania i obchodzenia jego postanowień.
  4. Wyłącznie odpowiedzialności
   1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za: wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, informacji pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz skutki ich wykorzystania przez Użytkowników, szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, działania Użytkownika polegającego na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie.
   2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, całkowitego zaprzestania świadczenia usług, usunięcia Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre obyczaje,
  5. Zmiany regulaminu
   1. Regulamin może być w dowolnym momencie modyfikowany przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.
   2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.
   3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany natychmiastowo opuścić stronę www.
  6. Postanowienia końcowe
   1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres kontakt@WebIT24.pl lub za pomocą formularzy dostępnych na stronie.
   2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być zgłaszane na adres kontakt@WebIT24.pl lub za pomocą formularzy dostępnych na stronie.
   3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.